Die Stem sneuwel by Pretoria FM

Die koersverandering wat Pretoria FM ingeslaan het sedert dit nie meer Radio Pretoria is nie, het nog duideliker geword nadat die stasie besluit het dat daar weggedoen word met Die Stem, asook die Transvaalse en Vrystaatse volksliedere.

Hierdie volksliedere is gespeel tydens die opening en afsluiting van die dag se uitsendings.

Die houvas van die Solidariteitbeweging het ook stewiger geword nadat mnr. Willie Spies vir prof. Schalk Botha as voorsitter opgevolg het, en mnr. Flip Buys nou die ondervoorsitter is. Verskeie ander amptenare van die Solidariteit Beweging die ook op die direksie van Pretoria FM.

Spies is dus nou voorsitter en besturende direkteur van Pretoria FM – ‘n situasie wat nie wenslik is nie omdat dit as wenslik beskou word dat die twee poste geskei moet wees.