Wat hou die geboorte van Christus vir u en my in?

Heb 7:26, 27  Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het; wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het.

Wat ‘n heerlike nugtere ervaring is dit nie om oor die geboorte van Christus ons Verlosser te praat sonder emosie belaaide strate en bome nie!

Daar is baie debatte wat gevoer word oor wanneer Christus werklik gebore is. Een van die min feite, waaroor, sover dit die skrywer se kennis betref, nié debat is nie, is dat dit nié 25 Desember is nie.

Hiér gaan dit egter nie oor die debat nie, maar om nugter, sonder die emosioneel belaaide omgewing oor die betekenis daarvan te praat. Hierdie tyd van die jaar word dan ook as een van die moontlikhede aangedui.

Elkeen van ons sal op die vraag in die tema kan antwoord oor die mees algemene feite. Vraag is of ons nog onthou wat dieper en wyer lê?

Uit Hebreërs se aangehaalde vers, kom dat Hy ons Hoëpriester van die NT is. Hy tree vir ons in by sy Vader, nie met die offer van ‘n slagdier nie, maar met Homself as offer! Volkome en volmaak. Nie herhaalbaar nie, want dit is nie ‘n gebroke offer soos die van die OT priester wat eers vir homself, vir sy eie sonde moes betaal, vóór hy vir die volk kon intree nie.

Hierdie feit is een van die uitstaande regstellings wat die Reformasie van nóú vyfhonderd jaar gelede reggestel is. Rome “kruisig” tot vandag toe elke dag weer vir Christus met die daaglikse mis! Asof Hy halwe werk gedoen het met ‘n onvolkome offer!

Sy geboorte was vir elkeen van Sy kinders die eerste van ‘n reeks heilsgebeure waardeur die verlossingsdaad volkome geword het. Alles begin by sy geboorte.

Ons Vader in die hemel, gaan ons asseblief voor in wysheid dat die onbeskryflike grootsheid van U Seun se geboorte nie vir ons alledaags word nie, maar dat ons opnuut weer daardeur aangegryp word en dit sigbaar word uit ons dankbaarheid vir Christus.

AMEN