Tyd vir Denemarke om EU te verlaat

Weerstand teen Europese Unie lidmaatskap is besig om toe te neem in Denemarke, en skerp argumente oor die voordele van uittrede moet onder die Deense volk bewus gemaak word.

Dit is die mening van ’n gesaghebbende meningsvormer in die land wat sê die finansiële en ekonomiese voordele en alternatiewe stelsel is van groot belang, en dit maak dat Denemarke die Verenigde Koninkryk se voorbeeld volg.

Die Dursland Komitee, ’n afdeling van die Deense Volksbeweging wat gekant is teen Europese Unie lidmaatskap het begin met ’n program van aksie om Daxit voordele bekend te stel aan die bevolking.

Karen Sunds van die Volksbeweging meen dit is tyd dat mense wat oningelig is, nou bereik moet word met ‘n sterk inligtingsbrosjure.

Die moontlikheid word al groter dat nasionalistiese en konserwatiewe regerings in die Balkanstate asook in die Skandinawiese lande momentum kan gee aan ’n grootskaalse uittog uit die Europese Unie.

Foto –  Karen Sunds