Swak diens

Soos ek dit sien kan die ANC nie sonder die SAKP (veral nie-swart kommuniste) se bystand oor die weg kom nie. Hulle is nie in staat om ‘n politieke party te lei nie en sonder die SAKP sal die ANC onherstelbare skade ly.

Daarom skarrel hulle nou vir die vales om die SAKP as stalmaat te behou omdat hulle self onbekwaam is om hulself te handhaaf. Op sy eie is die ANC gedoem.

Wat dikwels deur onkundiges misverstaan word is dat die president van ‘n land die mense moet dien en die mense nie om die president te dien nie. Dit geld vir alle wetgewende, uitvoerende en regsprekende amptenare, met ander woorde vir alle parlementslede, staatsamptenare en landdroste/regters.

Dit is ‘n begrip wat die huidige onkundige regering nie kan begryp nie en daarom dien hulle nie die gemeenskap nie.

Diens Eerste