Sassa moet ondersoek word

‘n Paneel van deskundiges, wat deur die hof aangestel is, het aanbeveel dat amptenare van Sassa ondersoek word om hul rol in die sosiale toelae krisis te bepaal en indien nodig hulle te vervolg.

Die paneel het ‘n tweede verslag uitgebring en weer eens is dit ‘n kritiese verslag teen diegene betrokke.

Toekenning van kontrakte aan diensverskaffers is die primêre bron van kommer aangesien daar onreëlmatighede kon plaasgevind het.

Intussen het Sassa en die Poskantoor ‘n ooreenkoms aangegaan waarvolgens die Poskantoor vanaf volgende jaar die Sassa uitbetalings sal hanteer.