Sanral dreig met vervolging

Die padagentskap Sanral, wat onder andere die omstrede en mislukkende e-tolstelsel bedryf, dreig om nou ernstig te begin om nie-betalers van e-tol te vervolg.

In ‘n skrywe aan geregistreerde e-tol gebruikers, meld Sanral dat mediaberigte beweer dat hy onlangs R3,6 miljard e-tol skuld afgeskryf het. “Ons wil die rekord regstel: nie-betaling van e-tol bly steeds ‘n strafregtelike oortreding en dat Sanral die plig het om uitstaande gelde in te vorder, en oortreders kan strafregtelik vervolg word of aanspreeklik gehou kan word deur siviele aksies.”

Sanral sê verder dat hy begin het  met siviele aksies, maar dreig om ook met strafregtelike optrede te begin.

Daar is ‘n verskil tussen die afskryf van skuld, en om voorsiening te maak vir die afskryf van oninbare skuld, sê Sanral.

Waarnemers reken egter dat Sanral se dreigement ‘n gryp na strooihalms is. As Sanral regtig met siviele aksies wou begin het, sou hy dit lank al gedoen het. Dit is egter ‘n duur proses, en Sanral kan dit nie bekostig nie.

Die dreigement van strafregtelike optrede teen nie-betalers, word ook nie ernstig opgeneem nie. Die howe is reeds oorvol met ernstige misdaad, en daar word verwag dat aanklaers nietige sake soos hierdie, voor die voet sal terugtrek om die hof nie besig te hou met beuselagtige sake, omdat Sanral nie self sy pligte kan nakom nie.