Plaasmoord protes

Noudat die protes teen die plaasmoorde goed afgeloop het en ons almal sekerlik gelukkig was met die verloop van sake tot dusver, moet dieper na die saak gekyk word om alles in verband plaas.

Ons was almal trots om mee te doen en trots op ons mense wat mekaar pragtig ondersteun het. ‘n Minister het gevra dat die protes vreedsaam moet verloop. Daarmee saai hy die saadjie dat hy kan spog dat gehoor gegee is aan sy vermaning.

Nee, hy weet dat blankes altyd vreedsaam en gedissiplineerd optree, nou probeer hy erkenning vir homself kry. Synde lid van die regering, waarom het hy voorheen niks gedoen om die moorde op boere te bekamp nie?

Regeringslede het agterna op die wa geklim met die klem daarop dat hulle teen alle moorde, ook op swartes, gekant is. Weer is dit ‘n poging om die werklike rede van die protes skeef te draai.

Die minister van polisie beweer dat die polisie met die boere saamwerk. Dit is erkenning dat die polisie nie beskerming kan bied nie, daarom word van die boere verwag om die werk te doen terwyl hulle aan landbouproduksie aandag moet gee.

Daar is gevra dat verwysing na rassisme vermy moet word. Wie het die blanke boere vermoor? Was dit blankes wat hulle aangeval het? Hoekom moet van die waarheid weggeskram word? Net omdat die skuldiges…?

Die waai van die blankes se volksvlag sou glo onvanpas wees. Wie verwys na die Afrikaners se volksvlag as rassisties? Nie die blankes nie, maar die swartes maak rassisme waar dit nie bestaan nie. Dit is nie ‘n “ou” vlag nie, maar die huidige volksvlag van ons mense wat nog nie vervang is nie. Moet ons skuldig voel? Hulle dink nie daaraan dat hulle vlag aanstoot gee nie.

Wat het die sing van DIE STEM met rassisme te doen. Waarom word aan die blankes voorgeskryf wat hulle in volksverband mag doen? Skryf blankes aan swartes voor, is die herrie los.

Nou het een van die rolspelers wat gehelp het om ons land goedsmoeds weg te gee en die volk te ondermyn, ook besluit dat dit “ekstremisties” is om die aandag op boeremoorde te vestig. Wat besiel hom? Voel hy skuldig oor sy aandeel? Die swartes en verlooptes moet nie doen en sê wat hulle nie aan hulle self gedoen of gesê wil word nie.

Eerlike Siening