Parlementêre bevindings ‘n geheim

Die uitslag van ‘n vyf maande lange ondersoek na die gedrag van die sekretaris van die parlement, Gengezi Mgidlana, sal vir eers geheim gehou word totdat dissiplinêre prosesse afgehandel  is.

‘n String bewerings van wanadministrasie en misbruik van gesag is teen Mgidlana ondersoek deur ‘n onafhanklike ouditkomitee.

Daar is wel bekendgemaak dat die ondersoek getoon het dat die klagtes ernstig is en dat die parlement dissiplinêre stappe moet neem.

Waarnemers wys daarop dat hier weer sprake is dat ‘n ooreenkoms agter die skerms aangegaan gaan word sonder dat die publiek werklik ooit al die feite sal weet nie.  Dit kan gedoen word uit vrees dat Mgidlana ook dalk ander hooggeplaastes kan betrek.

Foto: Gengezi Mgidlana