Minder as 50% semi-staatsinstellings slaag die toets

Die nuutste ouditeur-generaal verslag toon dat slegs 47% van die semi staatsinstellings ‘n ongekwalifiseerde oudit verslag gekry het.

Volgens Kimi Makwetu is onvoldoende kontrole, beheer en toesig die groot rede vir die gemors in die instellings.

Hy wil meer mag hê om oorspandering en bedrog vas te vat.

Foto: Kimi Makwetu