Kerk en Onderwys

Dit is interessant en insiggewend om die Afrikaanse kerke se standpunte na te gaan om te sien wat hulle as beginsels voorhou.

So het ek afgekom op ‘n herderlike skrywe wat een kerk in 1990 oor onderwys uitgereik het.

Die kerk het geskryf dat:- Die betrokke kerk onversetlik is in sy aandrang dat die onderwys in Suid-Afrika ‘n Christelike karakter moet bly behou. Hierdie kerk sal nooit wil sien dat die Christelike grondslag uit die (regering se) onderwysbeleid, –wetgewing en –reëling weggeneem word nie. Die kerk huldig dieselfde vaste oortuiging met moedertaalonderwys. Saam met die eis vir ‘n Christelike grondslag, is moedertaalonderwys vir die kerk ‘n ononderhandelbare saak wat nie prysgegee sal word nie. Die kerk wil ook dat die breë nasionale karakter by ons skole behoue moet bly. Daarom is dit vir die kerk van die uiterste belang dat eie onderwysinrigtings vir die onderskeie bevolkingsgroepe gehandhaaf moet bly. Eie skole bo geïntegreerde skole is die beste werkwyse vir en in Suid-Afrika.

Nou wonder ek wat van hierdie Afrikaanse kerk se standpunt geword het. Bly dit net by woorde sonder dade? Het dit na 1994 saam met die volksvreemde regering verander?

Miskien kyk ek die kerk onversetlikheid en vaste oortuiging in die praktyk mis?

Wat doen hierdie kerk vandag om sy oortuiging aan die regering te stel en wat doen die kerk om ons kinders van onchristelike onderwys te red?

Vaste gelowige