Hoe lang?

Die eerste vier verse van Gustav Preller se gedig lui soos volg:

 

Hoe lang?

Daar ruis soms stemme in die nag,

wat fluister,

eers gesmoor en bang,

maar luider straks,

skoon altyd sag: “Hoe lang?”

Hoe lang moet ons nog swerf en stry,

en stil-swaar worstel met die dwang,

en hoon en smaad en skimptaal ly;

“Hoe lang?”

Hoe lang verdra ons nog en wag,

en tel die trane op ons wang,

en duld en ly en treur en smag;

“Hoe lang?”

As volk, hoe lang sal ons nog kyf

eer ons deurgrond die dure drang tot vry-wees wat ons almal dryf,

“Hoe lang?”

 

Kom ons antwoord dat die “Hoe lang?” nou hier is. Kom ons werk saam en draai die afwagting om in “nou doen” ons en verkry die vry-wees waarna Gustav Preller namens ons volk gestreef het. Kom ons doen sonder verskonings of verwyte wat die taal van hensoppers is. Stilsit is net ‘n verskoning om niks te doen.

Volhard en Wen