God kies self Sy Uitverkorenes

Jn. 15:16  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, …… “.

Die herdenking van die kerkhervorming vra dat ons ook opgeskerp raak om afwykings in ons eie tyd te kan raaksien!

Wie het nog nie die uitdrukking gehoor nie, of eerder , wie is nog nie gekonfronteer met die vraag: “Het jy al vir Christus gekies in jou lewe?” Wat ‘n onBybelse vraag!

Ps. 14:2 & 3  sê: “Die HERE (YHWH) het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. 3  Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie. Geen uitsondering nie!! “ …om te sien of daar iemand …… is, wat na God vra. … ook nie een nie.”

Hierdie Godgegewe waarheid dat geen enkele mens uit homself na God vra/gaan soek nie word byna woordeliks in Ps. 53 herhaal. Sien ook Job 14:4; 25:4-6. Paulus haal ook dié Psalms aan in Romeine 3:10. Die feit dat u en ek glo in die Evangelie kan nie gegrond wees op u en my keuse nie, maar is ‘n Godsbeskikking!

Nadat Hy besluit het wie sy kinders is (Ef.1:4& 5),  roep die Vader na hiérdie uitverkorenes (Jn.6:44). Van hierdie wat die Vader roep en beskik dat hulle by Christus kom, sê Christus sélf in Jn.6:39 sal Hy sorg dat nie ‘n enkele een verlore gaan nie! God bewerk die geloof in die harte.

Ons as mense (in ons mensheid) wil tog só graag ‘n aandeel hê in hierdie proses. Ons wil tog só so graag iéts hê waaroor ons op die skouer geklop kan word. As ons dan nie ons deeltjie kan inkry deur die sógenaamde “alles is ‘n keuse” nie, want die Woord sê dat dit nie my keuse is nie, dan maak ons van geloof ‘n soort goeie werke. Asof dit ék is wat tot geloof gekom het!!

Deur genade alléén: deur geloof alléén; is ons redding. Alles kom uit ons God se hand!

O Vader, dankie vir U volkome beskikking, redding! Laat ons dankbaarheid tog groei en voortdurend U naam grootmaak! Om Christus wil asseblief Vader.

AMEN.