Die vreugde daarvan om te kan vergewe!

Mt.6:14  Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. 15  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Wat ‘n vreugde om as vergewensgesinde te kan leef! Hoe is dit moontlik sal baie sê. Ek herinner soveel voorbeelde in my lewe as bedienaar van die Woord. Groot manne wat wil vuur spuug vir mekaar, maar wanneer ‘n mens deur die genade van ons Vader daarin slaag om hulle in die studeerkamer te kry en ‘n gesprek saam, voor Christus, die Woord te hê en die waarhede daarvan dring deur in die oorbelaaide gemoedere, hoe hierdie gemoedere verkrummel en groot manne mekaar in trane omhels. Wat ‘n vreugde!

Hoe is dit nié moontlik nie? Wanneer u en ek in opregtheid, in eerlikheid na ons eie lewens begin kyk soos Dawid dit doen in soveel Psalms. Wanneer ek besef dat ek die grootsheid van my ellende nie kan omarm nie, dit is eenvoudig te veel. Ek neem dit in oënskou en besef dit, plus die ontelbare wat ek nie op dieselfde oomblik merk nie, het ék aan my Verlosser gedoen. Dit is my aandeel aan sy pyn, vernedering, sterwe en Hy het my volkóme vergewe, dan skielik raak dit wat ‘n mens mý aangedoen het, wegraak klein! Geen mens kan aan mý doen wat ek aan Hóm gedoen het nie en Hy vergewe my! Dan verkrummel my kwade gevoelens en ekself wil verkrummel om net te dink dat ek my so kon aanstel terwyl ek waarskynlik soveel meer sonde het.

Hoe meer ek my aan hierdie werklikheid herinner, word ek minder kwaad! Vergewe ek al vinniger. Die vrede om in vergifnis met my mede gelowiges te leef word ‘n kosbaarheid op sy eie en behalwe die groot saak dat ek uit skaamte vir my eie, gráág wil/moet vergewe, wil ek ook nie hierdie vrede op risiko plaas nie.

Wat anders as ékself staan in die pad hiervan? Wanneer ek nie bereid is om oor bogenoemde bruggie te stap nie, beteken dit in wese dat die liefde vir myself steeds groter is as my liefde vir my Verlosser! Ek is dus steeds die god van my lewe! Oor my lippe kom iets anders, maar die vrugte aan die boom toon dat ekself regeer in my lewe. Dit verklaar hoekom Christus sê as ek nie vergewe nie, vergewe Hy ook nie vir my nie. Hy is nie die god van my lewe nie!

Vader, vergewe my my arrogansie asseblief Vader! My voortdurende geneigdheid om myself aan te stel! Laat U liefde vir my tog elke dag my lewe verander. Dat my belydenis: Christus is my Verlosser, ook uit my dade duidelik word!

AMEN