Die uittog en ons toekoms

Praat jy met jou kinders of kennisse se kinders hoor jy daagliks van jong Blanke gesinne wat besig is om te trek.

Nie trek na gebiede waar Blankes nog ‘n aansienlike deel van die bevolking uitmaak nie, nee trek soos na Nieu-Seeland of Australië en selfs na Oosterse lande soos Dubai.

Kan of mag ons diesulkes, dalk jou eie kind, kwalik neem oor sy/haar besluit?

Miskien jare gelede ja, maar nou in  2017 is dit dalk die enigste veilige uitweg wat hul sien. Veilig vir hul kinders, veilig vir die vrou en die gesin en veilig vir die broodwinner – elkeen wat die gevaar loop om te enige tyd gekaap- vermoor- verkrag- of aangerand te word.

Werksekerheid bestaan nie meer nie, veral nie vir ‘n blanke man nie.

Maar wat is die uiteinde van die uittog?

Die Afrikaner volk gaan letterlik ‘n bedreigde spesie word, want van aanwas is daar weinig sprake.

Is daar ‘n oplossing?  Kan daar iets voorgehou word aan diegene wat moed verloor het en wil vlug?

Geloof op uitkoms is altyd daar, dit word vergestalt in daaglikse gebede dat daar ‘n einde moet kom aan dit wat ons in ons land beleef.

Wanneer gaan ons, ouers en grootouers, daadwerklik opstaan, hande vat oor dorpsgrense heen en ‘n instansie soos die Boere-Afrikanervolksraad ondersteun in hul poging om ‘n eie grond gebied vir ons te bekom?  Dan sal daar hoop wees vir ons jongmense om te bly en saam te stry as Afrikanervolk – teen die hele wêreld vry.

Stryder