Daar is ook lyding in die geboorte!

II Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Luk 2:14  Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

Mat 10:34  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.

Onthou ons dat die feit dat Christus mens moes word, sondaar gemaak moes word soos Paulus skryf, op sig self, onmeetlike lyding vir Hom gebring het?

So dikwels en so maklik word die finale lyding, voor Pilatus, die oproerige valse skare mense, die “kerkraad” van die Godstad se hoon, verloëning en verraad as die somtotaal van sy lyding aangebied en herdenk.

So asof die lydingsgedeelte nie inpas in die wyse waarop die geboorte herdenk word nie, word dit so maklik heel weggelaat

Verreken ons die waarheid van Mat. 10:34 ook in ons herdenkings, of oorheers die vrede van Luk. die hele herdenking?

Nee dit is nie ‘n weerspreking nie, maar deel van dieselfde gebeure en waarheid wat ons nie verstaan as ons nie ook lees wat Christus vir ons in Mat. 24 skryf nie.

Die vraag staan lewens groot! Die geboorte van Christus moet op gereelde wyse soos elke ander waarheid in die Woord bedink word. Hoe Bybelgetrou is u en my denke? Moet ons nie erken dat dit gekaap is nie?

Hemel Vader laat ons asseblief sonder aansien van tradisie of oorgedraagde gebruik, in opregtheid oor die geboorte gebeure dink, tot eer van U naam!

AMEN