Boere-sukses

Nadat die (B)boere besondere sukses behaal het met hulle vestiging van aandag op plaasmoorde, probeer een en elkeen in die sukses deel.

Die optrede van boere is glo sleg vir nasiebou in plaas van versoenend. Dit moet aangevul word. Daar word gesê dat dit nie net blankes is wat vermoor word nie en ook nie net op plase nie. Alle moorde, ook op swartes, moet aandag kry en dat blankes net probeer om hulle eie saak te bevorder. Dit sal goed vir nasiebou wees om swartes ook in te sluit.

Nasiebou het egter niks met die optog te doen gehad nie. Dit het oor die moorde op boere gegaan.

Nasiebou in Suid-Afrika beteken vermenging van almal totdat een nasie gebou is en dat daar dus net een gemeenskap, taal, kultuur en gemeenskaplike godsdiens moet wees. Aldus beteken dit vernietiging van die Afrikanervolk.

Die Afrikaner word voortdurend gekritiseer en op alle gebiede afgekraak, selfs waar die Afrikanervolk groot sukses vir almal in die land behaal.

Die werklikheid is dat niemand iets goeds in ons mense wil sien nie, behalwe om te verdwyn. Daar word selfs teen ons gebid omdat ons vir ons eie bestaan veg en dat volkseie (apartheid) kastig groot sonde is.

‘n Paar dae gelede het ek oor Geloftedag geskryf hoe die volksvreemde regering die feite verwring deur te beweer dat die swartes op hulle sogenaamde versoeningsdag die wittes moet vergewe vir hulle gruweldade. Dit is presies wat nou weer gebeur.

So pas het ek ‘n boek gelees waarin verduidelik en bewys word dat volksregering (apartheid) die enigste regverdige politieke bedeling vir enige volk is, hetsy klein in getalle of groot. In die boek word duidelik uitgespel dat apartheid allermins oor velkleur of die kleur van bloed gaan. Die wat so dink, verstaan nie wat apartheid of volkseie werklik is nie, dus kan hulle nie apartheid goedpraat of afkraak nie.

In die gemelde boek word gestel: “Weens die erns opgesluit in die wysheid van volksregering waarby apartheid ingereken word, kan ‘n indringende gesprek oor die diepte van die saak nie tot alledaagsheid of dagbladbespreking verlaag word nie. Kort en bondige inligting sal vrugteloos by mistasters verbygaan vanweë hulle gebrek aan insig en kennis omdat hulle te min van die onderwerp weet.”

Die hele boek van 174 bladsye moet dus gelees word om apartheid te begryp. In die inleiding van ‘n referaat het Totius in 1944 verklaar: “’n Teks om segregasie te bewys het ek nie, maar ek het die Bybel, die hele Bybel.  My bewysvoering sal gaan van Genesis tot Openbaring; so moet ons bewyse uit die Heilige Skrif aanvoer.”

Jan Waarheid