Swart boere

Skielik word daar ‘n groot kwessie van gemaak dat swart boere kastig min plase besit.

Dit is skaamtelose politiek gebaseer op leuens wat kwaadwillig verkondig word. Dit is vir my vreemd dat enigiemand daaraan kan twyfel dat groot dele van Suid-Afrika reeds in die besit van swart boere is.

Word die werk wat die apartheidsregering sedert 1948 in hierdie verband gedoen het, dan nou nog nie besef nie? Groot eie grond in die vrugbaarste gebiede vir die onderskeie volke binne Suid-Afrika se grense, was voorsien vir Transkei, Ciskei, (die twee is ‘n baie groot deel van die Oos-Kaap), Bophuthatswana, KwaZulu, Lebowa, KaNgwane, Gazankulu, Venda en KwaNdebele.  Dit was waar hulle oorspronklik en tradisioneel gewoon het en dit was hulle hartlande.

Blanke nywerhede en bedrywe en boere was nie toegelaat om hulle daar te vestig en te ontwikkel nie.

Nou kom die feite na vore dat die blanke regering baie meer vir die swart volke en hulle boere gedoen het as wat die huidige onbevoegde regering ooit van bewus was.

Nee, die swak regering moes dit nog altyd geweet het, maar het dit stil gehou sodat die waarde en voordele van apartheid nie wêreldkundig moes word nie. Die waarheid ontbloot altyd die leuens en wanvoorstellings.

Soos dit al ‘n kenmerk van die volksvreemde regering geword het, sal hulle steeds die leuens bly verkondig sonder dat hulle die minste grond daarvoor het. Dit is misleiding. Wie kan hulle glo?

Hans Groeneveld