Poskantoor en Sassa skei

Die SA Poskantoor is nie in staat om die maandelikse toelaes te betaal nie, aldus die minister van sosiale ontwikkeling, Batabhile Dhlamini.

Sassa het minder as vyf maande tyd om hul betaalstruktuur reg te stel nadat die konstitusionele hof teen die minister en die huidige agentskap uitspraak gegee het.

Tenders sal nou aangevra word om verskaffers vir dienste te verkry.

Waarskynlik gaan ‘n swart bemagtigingsmaatskappy hiervoor gebruik word, selfs al sou hulle vermoë daartoe onder verdenking blyk te wees.