Plaasterrorisme is reeds ‘n noodtoestand

Die HNP het die naweek by sy 48ste jaarkongres die voortdurende moorde op ons boere en ook ander volksgenote indringend bespreek.

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die aanvalle op die plase niks anders is nie as plaasterrorisme.

Die herkose leier, mnr. Andries Breytenbach, het gesê dit moet beklemtoon word dat hier van ‘n terrorisme teen die boere plaasvind, en terrorisme word op ander wyses beveg as met gewone misdaad. “Terroriste word gejag en summier verwyder, as gekyk word hoe die internasionale wêreld met terroriste handel,” sê hy.

Die kongres het kennis geneem dat tydens die Engelse Oorlog in die tydperk 1899 tot 1902 daar ongeveer 100 000 sterftes aangeteken is. Tydens die 42 jaar van die so-genaamde apartheids-era vanaf 1948 tot 1990 word geraam dat daar in Suid-Afrika ongeveer 21 000 moorde plaasgevind het, terwyl daar in die 21 jaar (die helfte in jare) van die ANC-bewind (1994 tot 2015), daar 328 244 moorde plaasgevind het.

Die kongres het dit duidelik gestel dat die Witman in ‘n oorlogsituasie in Suid-Afrika verkeer. Statistiek toon verder dat slegs 20% van misdadigers vervolg word. As die regering en die polisie dan nie in staat is om wet en orde te handhaaf nie, dan word die toestand so ernstig dat die burgery opreg die vraag kan vra hoekom hulle dan wetsgehoorsaam moet wees. Hierdie toestand sal noodwendig tot konfrontasie lei. Die kongres eis van die staat dat geen borgtog aan plaasaanvallers wat gearresteer is, mag toegestaan word nie.

Die kongres doen ’n beroep op die Afrikanergemeenskap om goeie en doeltreffende reaksiemagte in hulle gemeenskappe te organiseer. Ons moet mobiliseer soos in ’n noodtoestand, want dit is die toestand waarin die wettelose ANC-regime ons gedompel het.

Die kongres het ook die leuens dat die Witman in Suid-Afrika grond van ander mense gesteel het en dat die beleid van afsonderlike ontwikkeling (apartheid) sleg en onderdrukkend was, verwerp. Statistiek toon dat gewelddadige misdaad styg. In SA is die moordsyfer 34 per 100 000 teenoor 6,2 per 100 000 wêreldwyd. Dit is 52 moorde per dag. Sake-rooftogte styg met 5% en huis-rooftogte met 7,3%. Daar was die afgelope vyf jaar ’n styging in motorkapings van 77,5%. Hierdie toestand was ongekend onder apartheid, maar die propaganda word gemaak dat apartheid ‘n bose stelsel was.

Die volgehoue leuen-propaganda het tot gevolg dat soveel van ons volksgenote skielik nie met apartheid geassosieer wil wees nie en telkens sê daar mag nie ‘n terugkeer na apartheid wees nie. Ja, liewer ‘n terroristeregering as apartheid!

Die kongres het besluit dat die HNP met oortuiging hierdie leuens sal beveg en by die Afrikanervolk opnuut volkstrots en nasionalisme sterk sal maak. Ons is ’n volk met ’n trotse geskiedenis, daarom moet die skuldgevoel by volksgenote afgeskud word.