Oproep vir beter leierskap in veiligheidsdienste

Die Instituut vir Sekuriteit Studies (ISS) en Corruption Watch het na aanleiding van die misdaadstatistiek wat vrygestel is weereens bevestig  dat beter bestuur en leierskap nodig is om die SAPD effektief te maak.

In ‘n verslag van die ISS word aangetoon dat vele bekwame polisie offisiere nie bevorder of aangestel word as hoofde in die SAPD of Valke nie.

Dit is weens politieke motiewe vanaf die regering se kant.

Die verslag meld nie wie die persone is wat nie bevorder word nie maar as daar bloot na velkleur gekyk word is dit duidelik sigbaar dat daar ook SBB,  of te wel SwartBemagtingBevordering, toegepas word.