Kleiner maar duurder

Die verbruiker word weereens ingedoen met die formaat waarin sekere kommoditeite aangebied word.

Koeldrank verspreiders het reeds weggedoen met hul blikkies van 340ml inhoudsmaat en dit vervang met houers van 330ml.  Nou word die 500ml houer vervang net ‘n 400ml plastiese houer.

Die verskoning wat aangevoer word is dat verbruikers se suikerinhoud sodoende verlaag word.

Die prys bly egter dieselfde.

Suiker verpakking is lankal reeds van 2,5kg verminder na 2 kg en bierdrinkers moes ook sien dat hulle bier nou in 330ml en 660ml houers verpak word.

Selfs sekere voermaatskappye het hulle sakke van 50 kg na 40 kg verminder.

In feitlik alle gevalle is die inhoud verminder van inhoud maar die prys word dikwels nie daarvolgens afwaarts aangepas nie.