Kataloniërs beset talle geboue

Die spanning het dramaties toegeneem in Katalonië waar vredeliewende kiesers verplig was om die stemlokale te begin beset aangesien die polisie verskeie lokale gesluit het en verhoed dat kiesers toegang kry.

Die spanning het dramatiese wendinge veroorsaak toe kiesers skole, ouetehuise en ander geboue begin beset het en ’n 24 uur “konsert” vir die besetters aangebied het sodat hulle gedurende die nag kon wakker bly om Sondagoggend hulle stem uit te bring in die referendum wat deur die Spaanse regering verbode verklaar is.

Die polisie, wat in opdrag van die Spaanse minderheidsregering van premier Rajoy begin het om stemlokale te sluit, was egter nie opgewasse teen die vryheidsdrang van duisende kiesers nie, en het later bes gegee.

Kiesers het meer as 160 geboue verlede Vrydag beset om te dien as stemlokale, en die owerheid se beslaglegging op stembriewe het wel ’n invloed gehad, maar goedgesinde drukkerye het stilweg nog stembriewe gedruk en versprei.

Die leiers in Katalonië het 2 300 stemlokale geïdentifiseer, en alhoewel die polisie talle daarvan gesluit het, blyk dit dat meer as die helfte deur kiesers beset is wat in sekere gevalle reeds twee nagte voor die lokale deurgebring het om te verhoed dat die polisie oorneem.

Waarnemers sê die spontane optrede van kiesers het as eerste bewys gedien dat die Kataloniërs die referendum hul erns gemaak het, en ’n vreedsame handeling uitgevoer het om hulle demokratiese reg te verseker.

Die polisie poog om konflik met die kiesers te voorkom, maar lê ook beslag op die stembusse waarin duisende kiesers se stembriewe reeds is, en gereed was om getel te word.

Dit blyk dus dat die polisie se hoof strategie uit twee elemente bestaan het, naamlik om kiesers te verhoed om in stemlokale te kom, en waar dit nie voorkom kon word nie, is beslag gelê op die klaar gestemde stembriewe.

Die kiesers se vasbeslotenheid om die stemming deur te voer, het later ontaard toe die polisie nie kon deurdring om die stembusse te konfiskeer nie, en het hulle die skare uiteengejaag deur met rubberkoeëls op hulle los te brand.

Talle polisiebeamptes het halfhartig diens gedoen aangesien hulle ook Kataloniërs is en dieselfde vryheidstrewe het as die derduisende kiesers.

Foto – Kiesers bewaak die stemlokaal