Hoeveel vingers wys na my?

1 Petrus 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Dié vers verwys duidelik na die onsigbare kerk! Dit is ook veronderstél om na u en my sigbare kerk te verwys! Dit is veronderstél om na die Christendom te verwys.

Dít is die bedoeling van die naam Christen! Naastenby vierhonderd vyf en vyftig jaar gelede het die kerkvaders die volgende beskrywing gegee vir die gemeenskap waarna Petrus hier verwys:

“Omdat ek deur die geloof ‘n lid van Christus is  en daardeur deel het aan sy salwing  sodat ek sy Naam kan bely,  myself as ‘n lewende dankoffer aan Hom kan toewy , met ‘n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel kan stry  om hierna in ewigheid saam met Hom oor alle skepsele te regeer.” dít het hulle gesê is die betekenis daarvan dat na u en my verwys word as Christene.

In die verskillende gemeenskappe waarin u en ek leef en ook die “Vryburgergemeenskap” wat deur ons as lesers uitgemaak word, wil Christen gemeenskappe genoem word. My vraag aan myself: ….is dit hoe mý bydrae daartoe lyk, bevorder ek hierdie aangrypende beeld wat Petrus vir ons skep?

Kom ons wees eerlik, ons het so vér daarvandaan verwyder geraak dat dit tans byna soos ‘n Utopia lyk! Krimp u ook saam met my inmekaar as ek aan die implikasie daarvan dink? Die tweede gebod waarin ons Vader sê dat wie Sy naam misbruik, sal nie ongestraf bly nie! As ons van onsself wil sê dat ons ‘n Christen gemeenskap (volk) is en ons is nié, as gevolg van al ons afdwalings, dan verbreek ons hierdie gebod, die enigste met ‘n waarskuwing van straf  daarbý!

Hoe hard roep Petrus nie nou na my om bekering nie!

Hemelse Vader, ons is rooi van skaamte! Vergewe ons asseblief en laat ons met ‘n nuwe toewyding ons self stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer (s), ….. uit dank vir ons verlossing in Christus!

AMEN