Goeie raad aan boere

Al die organisasies, indiwidue, gemeentes en groepe wat by die reëling en ondersteuning van die landswye protesoptrede deur boere betrokke was, se inisiatief en bereidwilligheid om saam te bid en standpunt teen die volgehoue en toenemende voorkoms van geweldsmisdade op plase en landbouhoewes, in te neem word hoog op prys gestel, aldus die president van TLU SA, Mnr Louis Meintjes.

“Die heersende situasie op plase en hoewes, wat deur moord, marteling, verkragting en ernstige aanrandings gekenmerk word, is baie ernstig en verg doelgerigte en beslissende optrede. Juis daarom is TLU SA se raad aan boere die volgende:

  • Bly nugter en koelkop;
  • Skerp huis- en haardveiligheid op;
  • Raak betrokke by gemeenskapsveiligheids-inisiatiewe;
  • Bewerkstellig goeie onderlinge samewerking met alle rolspelers;
  • Leef goeie buurmanskap in die praktyk uit;
  • Handhaaf gesonde arbeidsverhoudinge met werknemers;
  • Tree proaktief op en beheer toegang en beweging op plase aan die hand van die bestaande Protokol wat toegang tot plase reël”

TLU SA was reeds in gesprek met Dr Theo de Jager, die Voorsitter van die Internasionale Landbouvereniging met die versoek dat die toedrag van sake in Suid-Afrika onder die aandag van buitelandse landbouverteenwoordigers gebring word.

Dit word beoog om ‘n dringende vergadering met die Minister van Polisie en die Waarnemende Nasionale Kommissaris van die SAPD te versoek sodat die huidige krisis op die hoogste vlak persoonlik met hulle bespreek kan word.  Effektiewe optrede teen misdade wat as ‘n Nasionale Prioriteit geklassifiseer is, vereis daadwerklike aandag.

Foto: Mnr. Louis Meintjes