Durban se onbevoegde bestuurders

Die Durbanse stadsraad ondervind voortslepende probleme met verbruiker se rekeninge en die afsny van elektriese toevoer.

Dit vind plaas weens die feit dat die bestuur van die stad se inkomste departement nie opgelei en gekwalifiseerd is om die werk te verrig nie.

Die inkomste projekbestuurder het geen IT ondervinding nie, aldus bronne binne die raad. Die rekeningstelsel van R620 miljoen is nie funksioneel nie en belastingbetalers ontvang verkeerde en dikwels uitermatig hoë rekeninge.

Manoj Hanuman, die inkomste beskermings bestuurder,  het na bewering ‘n st. 8 sertifikaat en ‘n N6 kwalifikasie.

‘n Burgemeestersondersoek sal binne twee maande ‘n verslag oor die situasie ter tafel lê.