Afrikaans sneuwel by US

Die beslissing van die hooggeregshof in Kaapstad om die Universiteit van Stellenbosch (US) se huidige taalbeleid te handhaaf, is ʼn klap in die gesig van alle Afrikaanssprekendes en minag die internasionaal erkende beginsel van minderheidsregte, sê adv. Anton Alberts, voorsitter van die VF Plus.

Die hof het dit gedoen deur die veldtog Gelyke Kanse se aansoek om die US se taalbeleid te hersien, met koste van die hand te wys.

Adv. Alberts sê die hofuitspraak minag nie net internasionale voorskrifte nie, maar ook die Suid-Afrikaanse Grondwet wat minderhede se regte soos taal verskans.

“Artikel ses van die Grondwet gee duidelik erkenning aan veeltaligheid. Artikel 6(2) lui onder meer die staat moet ‘praktiese en daadwerklike maatreëls tref’ om die status van al die land se tale te verhoog en hul gebruik te bevorder.

“Hierdie hofuitspraak trap ongelukkig op die letter en gees van die hierdie voorskrif in die Grondwet.

“Daar is sowat sewe miljoen Afrikaanssprekers in die land en in die Wes-Kaap is feitlik die helfte van die inwoners Afrikaanssprekend. Daar is vier universiteite in die provinsie, terwyl Afrikaans net by een op klein skaal gebruik word.

“Die ANC-regering en persone wat lou staan teenoor Afrikaans het gesamentlik daartoe meegehelp dat Afrikaans op instellings van hoër onderwys nou feitlik in totaliteit van die tafel gevee is. Daar kan met reg gevra word waar is Afrikaans volgende in die visier,” vra adv. Alberts.