500 Jaar Vreugde!

Ef. 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

God hou self sy kerk in stand! Wat ’n heuglike wete! Van Luther, wat die baan van kerkhervorming opgemaak het, word gesê dat hy, in ‘n opmerking wat hy sou gemaak het om juis hierdie feit te beklemtoon gesê het dat terwyl hy sit en ’n drankie drink hou God sy kerk in stand in die straat.

Die Woord is vol tallose voorbeelde van bogenoemde feit. God beskik altyd ’n restant wanneer die volk eintlik verlore gaan as gevolg van troueloosheid. Dink aan die veertig jaar in die woestyn op pad na die beloofde land; dink aan die sewehonderd man wat die knie nie voor Baäl gebuig het in Elia se tyd nie. Hierdie lys kan baie lank gemaak word.

So beskik ons Hemelse Vader die kerkhervormers om sy kerk uit die dwaalleer van Rome te red! Teen die tyd dat die redding gekom het, moes die teëstander, Satan, al goeie moed gehad het dat die Waarheid oorwin het. Só lank en só effektief was die suiwer boodskap dat Christus sy kinder suiwer uit genade red, deur middel van die geloof wat Hý wek in sy kinders se gemoed. Bloot omdat Hy uit genade besluit het dat sy uitverkore kinders gered moét word, doen Hy dit!

Voor u en my redding is daar geen verskil met die wêreldling nie, maar ná ons redding kom die verskil. Hy kies sy kinders, Hý bring hulle tot geloof en Hý berei hul plekke in die ewige heerlikheid! Van u en my vra Hy dankbaarheid wat sigbaar moet wees deur u en my gehoorsaamheid.

Dit is hiérdie waarheid wat verruil is en was deur Rome vir ’n geloof waarin die mens ‘n aandeel het aan sy sogenaamde saligheid wat geen saligheid is nie.

U en ek weet dat dit nie die R7 nood is wat gevaarlik is in ’n transaksie nie, maar daardie R10 wat so naby aan die ware Jakob is dat die ongeoefende oog hom nie raaksien nie! Die Satan het nog lank nie bes gegee nie en hy wéét om nie R7 note te gebruik nie.

Hoe bereid en toegerus is u en ek vir hiérdie stryd? Anders ontneem ons die volgende geslag van die vreugde waaraan ons tans deel!

Dankie, Vader vir U volmaakte beskikking. Dat U leiers voorsien en toegerus het om U reddende werk uit te voer. Sal U ons asseblief daarin lei dat ook óns, ons verantwoordelikheid sal nakom.

AMEN