Werk vir wittes “onaanvaarbaar”

Werkgewers mag wel advertensies plaas waarin gemeld word dat die pos ‘n “affirmative action” pos is, bedoelende dat die pos vir nie-blankes geresrveer word, maar as iemand ‘n pos het slegs vir blankes, is dit ontoelaatbaar.

Dit het weer duidelik geword toe ‘n werwingsagentskap, People Solved, inderhaas so ‘n advertensie van hulle webwerf verwyder het.

‘n Direkteur van People Solved, Simon Hill, het die advertensie as “onaanvaarbaar” beskou en dit is verwyder.

Die pos was vir ‘n digitale ontwerper. Hill wou nie sê wie die firma is wat die advertensie geplaas het nie, maar hy dreig wel om nie meer in die toekoms met hulle sake te doen nie.