VVK aanlyn stemtyd verleng

Na die VVK en Boere-Afrikanervolkstraad se reeks terugvoervergaderings, is heelwat voorstelle van die kiesers ontvang.

Die voorstelle is verwerk en saamgevoeg, en geregistreerde VVK-kiesers kan nou by wyse van elektroniese stem aandui of hulle met van die mosies saamstem of nie.

Hierdie proses sou einde van Augustus gesluit word, maar die VVK het aangekondig dat die afsnydatum vir die aanlyn-stemme uitgestel is tot Vrydag, 8 September 2017.

Die VVK hoop dan om die uitslae bekend te maak teen 30 September.

Om te kan stem kan die volgende skakel gevolg word: http://vvk.co.za/Stem/