Staat se Grondoudit wek kommer

Aan die een kant is daar opgewondenheid oor die nuus dat die regering sy grondoudit volgende maand gaan bekendstel, en aan die ander kant is daar groot kommer oor die feit dat die oudit deur die regering gedoen is, wat duidelik ten doel het om eienaarskap van grond te verander.

Dr. Pieter Groenewald van VF Plus sê die langverwagte ouditverslag oor grond kan hopelik binnekort help om mites rondom grondbesit uit die weg te ruim wat tans deur politici vir skadelike retoriek misbruik word

Dr. Groenewald sê daar word al lank na die verslag uitgesien aangesien dit sal aandui watter persentasie van grond in Suid-Afrika besit word deur wit, swart, bruin en Indiërs. Selfs die persentasie wat deur buitelanders besit word, sal aangedui word.

“Die verslag is noodsaaklik veral om die retoriek wat deur die politici gebruik word dat wittes 80% van die land se grond besit terwyl reeds aangetoon is dat die staat 14% besit, die nek ingeslaan word.

“Die VF Plus hoop dat die verslag deeglik en akkuraat sal wees sodat skadelike populêre politieke uitsprake gestaak kan word en dat daar op behoorlike feite wat grondhervorming aanbetref, gereageer word,” sê dr. Groenewald.

Landboukenners is egter nie so positief soos dr. Groenewald nie.

Die oudit is reeds aan die kabinet voorgelê en daarvandaan terugverwys. Uit inligting wat gelek is, blyk dit dat die oudit wys dat blankes 70% van die grond besit, swart mense 5%, bruin mense 15%, Indiërs 6% en “ander” mense 4%.

Daar is kommer oor die wyse waarop die regering te werk gegaan het met die oudit. Daar word beweer dat die presiese vasstelling van eienaarskap bemoeilik word deur die aktekantoor wat sedert die ANC se oorname nie meer van rasseklassifisering gebruik maak nie.  As die regering om daardie rede nie swart grondbesit kan vasstel nie, hoe kan hy dan wel blanke grondbesit vasstel?

TLU SA is op rekord dat hy al etlike jare gelede gesaghebbende syfers bekom het wat toe al ‘n heel ander prentjie geskets het.

As die verslag inderdaad sou toon dat blankes 70% van die grond besit, sal dit vir die regering “regverdiging” gee om onmiddellik met grondonteiening te begin, sonder dat markverwante vergoeding daarvoor gegee sal word, word gevrees.