Skoenmaker hou by jou lees

Dit is vir sommige mense tog te lekker om te wil besluit oor die eiendom van andere.  Veral as dit kom by grond.

TLU SA het al lankal daarop gewys dat mense wat niks van landbou of grond weet nie, dikwels die meeste te sê het oor juis grond en grondbesit. Tereg het hulle al daarop gewys dat ‘n boer dan ook graag ‘n forum wil hê waar hy regslui, geneeshere of ingenieurs kan voorskryf wat hulle moet doen.

Joernaliste help helaas hierdie euwel aan. Luister maar na RSG, en dan is daar ‘n prof. Pierre de Vos of ‘n dr. Piet Croucamp en andere wat veel te vertel het oor die sogenaamde grondhervorming en hoe dit moet gebeur.

Die afgelope naweek het Rapport se Jan de Lange ook sy eiertjie gelê, nogal met redelike ondubbelsinnige woorde en uitdrukkings.  Hy het selfs sover gegaan as om grondbesit aan mag te koppel, en dit dan hebsug te noem.  “Grond is ‘n emosionele kwessie en ‘n politiek gerieflike stok om mee te slaan – na alle kante toe. Kolonialisme het oor grondbesit gegaan. Grond is mag, het die imperialiste geglo. Die argitekte het dié siening verder gedra en vandag is die wonde wat hierdie hebsug veroorsaak, nog steeds oop en rou,” skryf De Lange.

Hy maak ‘n verdere aanvegbare stelling dat “net minder as 40 000 ‘wit’ plase” 67% van die landbougrond besit.

Daar is tans geen absolute statistiek oor die hoeveelheid blanke boere in die land nie. Landbou-organisasies stem wel redelik saam dat daar ongeveer 35 000 kommersiële boere is, waarvan ‘n aantal reeds swart is. Daar is die swart landbou-organisasie, Afasa (African Farmer’s Association of South Africa) wat al aanspraak maak op etlike honderdduisende lede.

Aangesien die regering hardnekkig weier om ‘n deeglike grond oudit te doen, kan daar net bespiegel word oor die hoeveelheid grond in blanke of swart besit.  ‘n Blinde kan egter met ‘n stok aanvoel dat blankes nie meer 67% van die grond besit nie.  Die staat is seker die grootste grondbesitter, en vergroot sy besit daagliks deur hervormingsgrond op sy eie naam te registreer. Die feit dat daar een of twee blanke ministers of adjunkministers in die kabinet sit, maak dit tog seker geen blanke staat nie?

Wat deesdae egter baie in die mode is, is om begrippe en tydperke met mekaar te verwar.

Helen Zille het die lof van kolonialisme so effens besing met haar opmerking dat dit kolonialisme was wat paaie en hospitale gebou het. Sy was verkeerd. Die kolonialiste het ons plase afgebrand, die diere geskiet, en vroue en kinders in konsentrasiekampe vermoor. Die Afrikaners het die land se infrastruktuur opgebou. Hulle was en is geen kolonialiste nie.

Om nou te beweer dat “die argitekte van apartheid” die imperialistiese siening gehuldig  het, is absurd. Die imperialiste het gevat ter wille van hulle magsuitbreiding, korrek. Die Boere het grond gekoop of geruil, of onbesette grond in besit geneem – alles internasionaal erkende en wettige praktyke. Die Afrikaners het nie later hulle grond uitgebrei nie, anders sou hulle Suidwes-Afrika gevat het, dalk selfs Rhodesië , Botswana, Lesotho en Swaziland bygevoeg het.

Daarteenoor het hulle Transkei afgeskei van hulle eie grondgebied, net soos Bophuthatswana, Venda, Ciskei en andere. Dit is dus duidelik anti-imperialisties en allesbehalwe ‘n magsuitbreiding.

Die stelling dat grondhervorming dus ‘n vereiste is, is misleidend en feitlik foutief. Al die grond wat deel van die tuislande was, is deur die ANC-regering gevat nadat De Klerk en Kie nie die swart volkstate beskerm het nie.  Bowendien is die lys mislukkings van grondhervormingsprojekte, ‘n indrukwekkende 95% lank. Dus, waarom moet nog grond in daardie bodemlose put gegooi word, met die risiko dat nog minder voedsel geproduseer word in ons reeds droë land met sy marginale grond.  Niemand kan dit bekostig nie, want revolusies het al by ‘n tekort aan kos vir die maag ontstaan!

Ons as Afrikaners en boere het niks om voor skaam te wees of skuldig te voel nie. Almal wat hulle mond vol het oor grond, moet hulleself dalk eerder by hulle vakgebiede bepaal, in plaas daarvan om eiertjies te lê wat in wese petrol op die ANC, EFF, DA en BLF se vuurtjies gooi. Dit sluit sekere akademici en joernaliste in.