SAID se stelsel kry skuld

The sars building in Randburg. pic Tyrone Arthur…mainbody/sars

Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens (SAID) se stelsel het die skuld gekry vir laat en agterstallige terugbetalings aan belastingbetalers.

Volgens ‘n regterlike ondersoek deur regter Bernard Ngoepe volg SAID nie standaard prosedures met die verifiëring van bankbesonderhede van belastingbetalers nie.

SAID kon nie bevredigende antwoorde op die klagtes gee nie.

Ekonome meen dit is weer eens ‘n geval van swak bestuur deur onbevoegde werknemers.