Ramaphosa? Zuma/ Die verskil?

Voorheen is al daarop gewys dat daar nie veel verskil is tussen Jacob Zuma en Cyril Ramaphosa nie. In daardie opsig het ons spesifiek verwys na hulle beleidstandpunte wat in wese geensins verskil van mekaar nie.

Hulle is waarskynlik op dieselfde persoonlike verrykingspad.  Ramaphosa het hom eers in die sakewêreld begewe en daar van die ANC-bewind se swart bevoordelingsprogramme gebruik gemaak om hom in te wurm in maatskappye waar hy stewige direktursvergoedings gekry het en waar hy met “kontakte” sy rykdomme kon opbou.

Zuma verryk homself net ietwat anders.  Hy gebruik die Guptas om hom ryk te maak deur indirekte transaksies.  Die voormalige adjunkminister van finansies reken dat R10 miljard reeds uit die land is. Bronne van Die Vryburger, wat goed geplaas is om die inligting te kry, sê egter dat daar al veel meer uit die land is. Daar word al gepraat dat Zuma en sy klop die land gestroop het van sy bates.  Die meeste daarvan is in Dubai en omgewing.

Verder praat beide uit dieselfde mond rakende radikale ekonomiese transformasie, grondbesit, uitwissing van sogenaamde ongelykhede en vele meer.

Nou het daar weer ‘n storm rondom Ramaphosa se kop losgebars oor hy moontlik agt buite-egtelike verhoudings sou gehad het.

Aanvanklik probeer Ramapohosa die koerant wat dit wil oopvlek, se mond snoer met ‘n dringende hofbevel. Dié misluk, en almal vra wat Ramaphosa weg wou steek?

Hy erken toe wel een verhouding, maar dit lyk of daar selfs daaroor ‘n babelse verwarring is. Die vrou wie se naam genoem word, beweer sy ken Ramaphosa nie eens nie. Dalk het Ramapohosa hom dus misgis met een van die ander sewe…?

Al sou dit waar wees, kan gevra word wat daarvan?

Zuma het vier wettige vroue. Enkele jare gelde het hy ;n vriend se dogter swanger gemaak. Hy was al aangekla van verkragting, en alhoewel hy vrygespreek is, is daar in talle kringe sterk twyfel of hy inderdaad onskuldig was.

Ook hier is daar geen verskil tussen Zuma en Ramaphosa nie.

Maak dit in ieder geval vir ons as Boere-Afrikaners saak? Dit is die Zoeloe en die Venda se kultuur om meer as een vrou te hê, net soos dit die Afrikanerkultuur om een vrou te hê. Zuma hou soms daarvan om in sy vel en knopkierie rond te dans, want Afrikaners nie doen nie.

Dit sou die wonderlike kon wees van die verskil in kulture. Mits dit dan kultuurgebonde bly.

Die herrie oor Ramapohosa ontbrand in ‘n multikulturele samelewing waar dit vir ‘n beduidende deel van die bevolking vreemd en onaanvaarbaar is. Maar as dit vir sy of Zuma se onderskeie volke aanvaarbaar is, wie is ons om te oordeel?

Die kern lê egter in die gedwonge samevoeging van die verskillende kulture, want dit skep verwarring, en word natuurlik deur politici misbruik.

Dat hierdie natuurlik ‘n set van Zuma is, is ‘n ander saak, wat dui op die magspel.  Nadat Julius Malema vir Zuma gehelp het om leier van die ANC te word, het Zuma dadelik die inligtingsdienste opdrag gegee om iets teen hom te kry, wat hulle redelik maklik kon regkry, en sodoende kon Zuma van sy grootste gevaar ontslae raak.

Toe Ramaphosa verkies word tot adjunkpresident van die ANC, het Zuma weer die veiligheidsdienste opdrag gekry om iets teen hom te vind. Dit was skynbaar moeiliker, maar tog kon hulle nou dit kry. Hoe lank Zuma die troefkaart teen sy bors gehou het, is onseker. Die tydsberekening was egter in die kol, met die amptelike leierskapstryd in die ANC wat einde van die maand begin.

Uiteindelik is dit die vuil binnepolitiek van die ANC, en wat deur die stelsel moontlik gemaak word.

Geen wonder dat Afrikaners steeds meer apaties staan, en hulle onttrek van die bestel, dikwels met ‘n kopskudding en ‘n siniese glimlag.

Laat ons daarom eerder ons aandag en kragte tot ‘n verhoogde mate inspan om weer as volk ‘n nuwe bestel vir homself te skep, buite die piesangrepubliek met sy sirkusakteurs as leier. Ons moet werk vir ons eie waardebestel, ons eie ekonomiese bestel, en ons eie staatsbestel.