Pretoria stadsraad melk inwoners

Alles dui daarop dat die stadsraad van Pretoria weer dringend geld nodig het en die maklikste manier om dit te gryp is van sy inwoners.

Die metode word ook soms deur van die selfoonmaatskappye gebruik as hulle skielik hulle kontantvloei wil aanvul. ʼn Sekere maand se rekening word doodeenvoudig verhoog en dan word die geld later terug gegee deur die rekening afwaarts reg te stel. Intussen is die rente wat so op miljoene se geld van iemand anders verdien word ʼn handige bron van inkomste.

Verskeie inwoners van Pretoria is geskok oor hulle nuutste elektrisiteitsrekening. ʼn Rekening wat voorheen gemiddeld R1 000 per maand was is skielik R2 500. Die stadsraad lees die rekeninge van inwoners slegs elke vier maande en maak tussenin van beramings gebruik. ʼn Tipiese geval van die nuutste rekening van ʼn inwoner wat van R1 038 na R2 550 gestyg het is soos volg: Die rekening is in Junie gelees en was R1 038; die volgende drie maande sal dus beramings wees met die volgende beramings vir Julie, Augustus en September. Augustus is skielik opgejaag na R2 550 terwyl dit slegs ʼn beraming is.