Ouditfirma en die Guptas

Die ouditeursfirma, KPMG, se betrokkenheid by die Gupta familie kom al hoe meer na vore.

KPMG se oudit in Linkway Trading is een van die knelpunte, want dit word beweer dat meer as R30 miljoen belastinggeld gekanaliseer is om die 2013 Gupta troue te befonds.

KMPG het ‘n rol gespeel in die Optimum steenkoolmyn verkryging, asook die Shiva uraanmyn se aankoop.  VS Laser en Denel se onderhandelinge is ook deels deur KPMG gedoen.

Hulle sit reeds met ‘n oorsese tameletjie met hul oudit van die motorreus, Rolls Royce, en die Miller Energy Resources waar hul met ‘n $6,2 miljoen boete gestraf is.