“Onwettige nie welkom”

Die nasionalistiese party, Vlaams Belang van België het in Antwerpen begin met die uitdeel van deurmatte waarop geskryf staan “Onwettige nie welkom”.

Die eerste deurmat wat uitgegee word, sal by die hoofingang van die stadshuis geplaas word om kiesers bewus te maak van die teenwoordigheid van onwettige immigrante in Vlaandere.

Filip Dewinter van Vlaams Belang sê dat daar volgens sy skatting sowat 20 000 tot 25 000 onwettige immigrante in die stad woon, maar voeg by dat dit selfs nog meer kan wees.

Hy het die burgemeester, Bart De Wever, en sy politieke party daarvan beskuldig dat hulle direk verantwoordelik is dat Antwerpen so baie onwettige immigrante huisves.

“Wie onwettig op ons grondgebied woon, pleeg deurlopend ’n misdryf, en tog is dit nie ’n prioriteit van die burgemeester om sy sosialistiese voorgangers se beleid reg te stel nie”, het hy gesê.