Minister erken meetapparaat is foutief

Die e-tolstelsel se meetinstrumente is na jare se gebruik nog steeds nie finaal gesertifiseer soos vereis word deur die Regsmetrologiewet 9 van 2014 nie, en word daarom steeds onwettig gebruik.

Dit is die mening van adv. Anton Alberts, voorsitter van die VF Plus, nadat hy ‘n antwoord gekry het op ʼn geskrewe parlementêre vraag oor die aangeleentheid. In sy antwoord het die minister erken dat daar tot op datum nog net interim standaarde vir die instrumente is en dat dit nou eers getoets word vir voldoening.

Adv. Alberts sê dit beteken dat die instrumente nog die hele tyd onwettig in gebruik is, meer as twee jaar nadat die VF Plus Sanral die eerste keer oor sy nie-gesertifiseerde instrumente aangevat het.

“Die antwoord van die minister is verstommend aangesien dit beteken dat die e-tolstelsel, benewens al die ander onwettige aspekte soos deur OUTA uitgewys, tegnies steeds nie verantwoordbaar is in terme van die Regsmetrologiewet nie.

“Sanral kan daarom nie bewys dat enige rekening deur hom uitgereik korrek is en as bewysmateriaal in ʼn hof kan dien nie.

“Dis ʼn ope vraag hoeveel jare dit nog gaan duur om die instrumente finaal te sertifiseer. Intussen groei die onsekerheid oor die volhoubaarheid van die stelsel en die VF Plus doen weer ʼn beroep op die regering om dit in sy geheel af te skaf.

“ʼn Tydelike brandstofheffing kan die skuld vir die opgradering van Gauteng se paaie delg,” sê adv. Alberts.

Intussen steur die meerderheid motoriste hulle nie aan die rekeninge wat deur Sanral uitgestuur word nie. In baie gevalle het Sanral selfs die uitstuur van rekeninge gestaak, omdat dit te duur geword het. Hulle het ook nog niemand hof toe geneem daaroor nie, en met die minister se erkenning kan verwag word dat nog meer motoriste hulle nie meer aan Sanral sal steur nie.