Krag van Denke

Die krag van menslike denke lê in die daad. Om diepsinnig te dink en niks te doen nie, is om koersloos te wees.

Die krag van die siel laat ons voortgaan om op elke terrein van die lewe te ontwikkel. Die belangrikste voordeel is dat besielingskrag staatkundige vryheid meebring – groei tot volkseenheid – en dit is onuitputlik.

‘n Volk wat koersloos is, wat slegs van dag tot dag lewe, kom nêrens. Daar is nie ‘n begeerte om op ander terreine soos landbou, nywerhede, onderwys, geneeskunde en wetenskap te ontwikkel en skeppend te wees nie.

Hoe sal ons nageslag ons oor 50 of 60 jaar beoordeel as hulle soos Israel as slawe van Egipte behandel word? Dit is besig om te gebeur. Hoe sal hulle ons beoordeel as ons soos in Moses se tyd nou, al is dit vir 40 jaar alleen in die woestyn, vir ons nageslag veg sodat hulle in vrede, voorspoedig en onafhanklik in hulle eie land woon? Sal hulle op ons roem soos ons vandag die Voortrekkers roem, asook ons voorouers wat ‘n vrye republiek aan ons besorg het?

Wat ons nou moet doen is ‘n hewige stryd vir selfregering. Ons het sprekers, skrywers, digters en sangers nodig wat ons eie en ons volk se dade kan besing om ons trots op ons eie dade te beklemtoon. Die mooie in ons volk se hedendaagse lewe en vaderlandsliefde te huldig. Ook gerig op ons oogmerke wat ons Afrikanerharte wil bereik.

Op die oomblik is daar ‘n groot groep volksgenote wat onopsigtelik agter die gordyn stewig bou aan die fondament van ons volk. Ons is bouers, nie afbrekers of hensoppers nie. Hierdie werklikheid wil ons hoor en lees. Ons kan van ons volk, klein in getalle, ‘n groot volk maak.

Kom sprekers, skrywers, digters en sangers, help asseblief bou.

Stille Bouer