Frankryk se jeug in eensaamheid

In ’n opname wat deur onafhanklike organisasies in Frankryk gedoen is, is gevind dat jongmense in die ouderdom 15 tot 30 jaar hulle toevlug neem tot alkoholiese drank en dwelmmiddels.

Die opname het aan die lig gebring dat meer as 700 000 jongmense in die ouderdomsgroep sê hulle het geen vriende nie en is verwyder van hulle families, wat tot gevolg het dat hulle vriende maak met die euwels van drank en dwelms.

Die jongmense wat in algehele sosiale isolasie leef, sê daar is nie eers ’n toegeneentheid van bure of hulle kinders nie.

Meer as twee miljoen jongmense erken dat hulle baie selde of nooit kontak maak met ander jongmense, en derduisende sê hulle skakeling met ander mense is slegs via die sosiale netwerk.

Die geïsoleerde jongmense het niemand met wie hulle hul gesondheidsprobleme, of geestelike onsekerheid kan bespreek nie, en leef in algehele eensaamheid.

Van die vereensaamde mense sê hulle het uit frustrasie hulle ouerhuis verlaat, en leef nou van dag tot dag in hulle alleenheid.