EK GLó, MAAR …….!

1 Sam. 15:23 “ Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. …..”

Hoeveel voorbeelde is daar in u en my lewe waarin ek sê: Ek glo, ….. en dan volg die máár?

Kom ons laat vir die oomblik die teologiese debatte met al hulle máár’s, ( ja die Woord sê homoseksualiteit is verkeerd, maar; Christus is uit ‘n maagd gebore (word bely) maar; ….) en kyk na ons eie geloofslewe as gelowiges.

Ek glo in die Skrif, ….. maar hou vir myself die reg voor om self te besluit oor die interpretasie daarvan. Kom ons verwys daarna as die gesag wat die Skrif in my lewe het. Met hierdie voet in die deur, het ek nou die geleentheid om telkens vir my eie voordeel te kies. Kom ons wees eerlik! Het u al self, of het u al iemand die argument oor interpretasie van die Skrif hoor voer en dan kies hy of sy die meer behoudende interpretasie moontlikheid? Wél ek het nog nie, nie by myself nie en ook nie by ander nie! Die argument van Skrifgesag kon net ter sprake waar daar ‘n moontlike voordeel vir die leser ter sprake is.

Kom ons toets hierdie stelling aan ‘n paar werklikhede in die gemeenskap. Christus sê Hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar vervul (Mt.5). Gal3:13  “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—“ en ander verse. Dié gedeeltes word maklik geïnterpreteer dat ons nie hoef te probeer om die gebooie te hou nie.  Is dit nie opvallend dat dit in besonder die gebooie waar vir ons voordeel is geraak word nie. Dit geld verseker wanneer en die Dag  (eerste dag, Sondag)van God óók kan gebruik vir my besigheid, of ek nou aan die koop- of verkoopkant staan. Dieselfde mens glo egter dat die sesde en die agtste gebooie egter vas staan soos hulle staan: Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie steel nie!

So sou ons nog baie kon noem. Nog ‘n voorbeeld: Ek bely dat God die hemel en die aarde gemaak het, maar wanneer ons by die hoé kom, wil ons self besluit of ons na Hom of die wetenskap luister!

Hemelse Vader, vergewe my asseblief my eiesinnigheid en dankie dat u my bemagtig het in Christus om my wél daarvan te bekeer!

AMEN