Duiwe: uitslae

Verlede Saterdag, 2 September, is die Pretoriase duiwe naby Richmond in die Karoo losgelaat om oor ongeveer 760 km teen mekaar te wedywer. Lesers moet kennis neem dat as ‘n dorp se naam as wedvlugpunt genoem word, die duiwe nie in die dorp losgelaat word nie, maar daar naby, gewoonlik op ‘n boer se plaas waar daar geen oorhoofse drade is wanneer die duiwe opstyg nie. Neem ook kennis dat die afstand deur ‘n landmeter bereken word wat die ronding van die aarde in ag neem. Om die afstand volgens ‘n landkaart (plat oppervlakte) te meet, al is dit ‘n groot kaart en volgens koördinate, is nie akkuraat is nie. Buitendien vlieg die duiwe nie grondlangs nie.

Die weer was redelik normaal met weinig wind langs die pad wat nie veel invloed uitgeoefen het nie.  Die verwagte aankomstyd het dus met die werklike aankomstyd ooreengestem.

Hierdie keer was die wenduif se spoed 1293,8343 mpm of te wel 77,6 km per uur. Die mededingendheid van die deelnemers was weer besonder sterk. Weer eens word daarop gewys dat dit nie net die duiwe is wat presteer nie. Die eienaars gebruik verskillende metodes om die duiwe te motiveer en moet sorg dat hulle goed versorg word om gesondheid te verseker, hulle fiks te kry en hulle toegeneëntheid  te wen. As jy ‘n duiweboer besoek, let op met watter deernis en liefde hy sy duiwe behandel.

Eerskomende Saterdag 9 September se wedvlug vind vanaf Victoria-Wes (805 km) plaas; normaalweg ongeveer 10 ure se vlug, maar dit kan ook ‘n halfuur vinniger of stadiger wees. Die weersomstandighede kan ongelukkig nie ‘n week vooruit voorspel word nie.