Die Vryburger-werksaamhede

Dat Die Vryburger volgens die Redakteur geen vaste verteenwoordigers het nie, maak die koerant besonders.

Die uitsonderlike nuusberigte wat myns insiens deurgaans betroubaar is met ‘n egte volkseie benadering, is hoog aan te prys.

Ons behoort daadwerklik op die Redakteur se uitnodiging te reageer om inligting en nuuswaardighede te verskaf. Hier het ons almal die geleentheid om saam te werk en ons Afrikanersaak te bevorder. Net u eie een bydrae per week of selfs per maand, sal tot ‘n reuse sukses lei. Geen ander koerant doen vrywillig en kosteloos soveel vir ons mense nie.

Ons lees Die Vryburger gratis, en op navraag verstaan ek dat hulle advertensies plaas teen ‘n belaglike lae tarief per maand. Blykbaar is uitgee van die koerant ‘n daad vir volk en vaderland. Dus sal dit gewaardeerde ondersteuning van ons kant wees om saam te staan en nie net in te neem nie wat ander met moeite sonder vergoeding aan ons gee.

Net ‘n briefie van dankie is ‘n riem onder die hart. Soos ek die koerant deurblaai, kom ek agter dat bydraes oor vermaak (teater, opvoerings, konserte), kultuur, taalgebeure en byeenkomste, u stokperdjie of belangstelling, en enige nuus uit u omgewing, leemtes sal aanvul. Dames kan gerus daardie heerlike resep of pragtige rok– of breipatroon waarop u trots is, instuur. Wat gebeur by u kinders se skool, dink u ons mense moet meer volksliedere sing, weet u van openbare vergaderings oor taal?

Die Redakteur moet hierdie brief afkeur as hy dink ek is te voor op die wa.

Hans Groeneveld

(U sê self ‘n briefie van dankie is ‘n riem onder die hart. Ons ervaar dit so met dank en waardeer u motivering tot groter betrokkenheid. Red.)