Afriforum borg Staal Burger, nie HF Verwoerd

Die afgelope 2 weke reeds, word daar elke Saterdag- en Dinsdagaand op Pretoria FM ‘n nuwe reeks “Staal Burger”-programme uitgesaai. Volgens ‘n advertensie wat daarmee saam uitgesaai word, word die reeks en die uitsendings geborg deur Afriforum.

Gegewe heersende advertensie- en uitsaaitariewe, moet hierdie borgskap ‘n taamlike astronomiese syfer wees!

Presies ‘n jaar gelede, is ‘n stel van twee digitale videoskywe (DVD’s) oor die lewe van dr. HF Verwoerd vrygestel, om die leuens wat oor hom en die Afrikaner vertel en versprei word, die nek in te slaan. Die projek is met bitter min fondse, maar in geloof, en ter wille van die saak aangepak, sonder vooruitsig, of beplanning op enige finansiële gewin. Die beraamde produksiekostes sou egter ‘n bedrag beloop waaroor ons, as private indiwidu-produsente (ons is nie ‘n DVD-produksie-maatskappy nie) nie beskik het nie. Vir die produksie om die lig te kon sien, was ons dus afhanklik van borgskappe.

‘n Hele aantal Afrikaner- organisasies, waarvan verwag is dat hulle die projek goedgesind sou wees, is gevolglik genader om te hoor of hulle bereid sou wees om te help met volle of gedeeltelike borgskappe van die produksie. Die tragedie was dat nie ‘n enkele een van hulle daarvoor kans gesien het nie — oënskynlik wou geeneen van hulle openlik met die naam Verwoerd geassosieer word nie.

Gelukkig darem, is daar uiteindelik, met geweldige inspanning, enkele borgskappe van privaat persone gevind, wat net-net genoeg fondse voorsien het dat die produksie voltooi kon word. Twee organisasies wat genader is, was die sustersorganisasies Afriforum en Solidariteit. Dit is gedoen omdat Solidariteit, by monde van sy hoof, mnr. Flip Buys, op 5 Oktober 2015 te kenne gegee het dat Solidariteit beplan het om oor die volgende 5 jaar, dus tot 2020,‘n miljard rand te bestee aan “sake wat in belang van die Afrikaner is”. Selfs al sou Solidariteit ook ‘n volle borgskap van ons projek aanvaar, sou dit vir hulle minder as ‘n tweehonderdste van ‘n persent van daardie miljard uitmaak. Die produsente het boonop uiters gunstige teenprestasies vir ‘n borgskap aangebied, onder andere gratis bekendmaking van enige borgskap in die DVD’s self; dat die borg enige voorwaardes vir ‘n borgskap mog stel; asook dat die borg sy produkte tydens die vrystellingsfunksie, kosteloos mog bekendstel en propageer.

Albei organisasies het die versoeke van die hand gewys. Afriforum het gemotiveer: “In die huidige toestand van die ekonomie, moes ons… die begroting hersien en baie sny”.

Vir Staal Burger is daar oënskynlik nie begroting hersien of gesny nie. Al is die koste daaraan waarskynlik 10 maal meer as wat ‘n borgskap vir die DVD’s sou beloop.

Daar gaan seker nog ‘n episode wees oor hoe Staal Burger die ekonomie reg gemoker het …

Johan Wiesner