Zuptazania

Bostaande is die opskrif van die redaksionele kommentaar wat in die jongste uitgawe van die tydskrif Die Afrikaner verskyn.

Die Afrikaner sê Zuptazania is dalk vir die oomblik die raakste beskrywing van die geografiese gebied waarin ons ons tans bevind.

Van ‘n Suid-Afrika is daar geen sprake meer nie. Daardie land is vernietig.

Hoeveel meer is dit nie die geval nadat Jacob Zuma weer oorleef het na die mosie van wantroue wat teen hom ingestel is nie. Sy oorwinning is ook ‘n oorwinning vir die Guptas, wat beteken die land is terug by “sake soos normaal”.

Die land bevind hom in die greep van ‘n Zuma-Gupta (Zupta) bende, wat na hulleself kyk en die land leeg suig om hulle eie sakke te vul.  ‘n Zupta-greep wat tot belastingbetalers laat opdok en verarm vir ‘n luukse en uitspattige troue by Sun City, waarvan selfs die laaste rekeninge skynbaar nog nie eens betaal is nie.

Daar word nie eens meer bedek gesels oor die sogenaamde staatskaping nie. Zuma en die meeste van sy vertrouelinge word daarby betrek, selfs die hoofde van die staatsbeheerde instellings soos SAL, Transnet, Prasa, Eskom, SAUK en vele ander, is daarby ingetrek.

Terwyl dit al meer bekend word dat die Zuptas die land leeg melk, en onbeskaamd miljarde na die buiteland neem vir hulle eie gebruik, laat hulle ‘n eens florerende ekonomie agter op die wêreld se ekonomiese rommelhoop. Nadat die parlementêre stemming bekend geword het, het die rand verder getuimel en voorspel ekonome dat die land dieper in die rommelhoop sal wegsak.

Instansies wat deur Afrikaners opgebou is, soos Eskom, SAL, SAUK en andere, is ook deur internasionale instansies afgegradeer tot rommelstatus, wat net toon hoe die ANC dit vernietig het.

Verder word Bloemfonteinse stadsaal deur barbare vernietig, soos ook verskeie ander kleiner plekke se stadsale en ander infrastruktuur.  Skole loop steeds deur vandat daarmee begin is in Soweto in 1976. Ten minste was daar al stemme in die Wes-Kaap wat gesê het die geld is nou op en vernietigde eiendom sal nie weer vervang word nie.

Verkeer word te eniger tyd ontwrig deur tot brandende bande op die snelweë, waardeur dit totaal onmoontlik word om te beplan om enige plek betyds te bereik.

Behalwe deur al die fisiese skade wat aangerig word en wat al in die miljarde loop, is die verkwisting aan werksure, en gevolglike daling in produksie, ‘n enorme som wat tot dusver nog nie gemaak is of die lig laat sien is nie.

Rassehaat neem daagliks toe, en word vanuit Engeland aangeblaas met die uitvind van die term wit monopoliekapitaal.

Ons leef in ‘n demokratiese diktatuur.  Elke vyf jaar mag die stemvee uiting gee aan hulle frustrasies deur ‘n kruisie te trek by ‘n stembus, maar daar tussenin word die land regeer deur die Zupta-bende wat doen net wat hulle wil. Daar is ‘n demokratiese vernislagie oor al die diktatoriale besluite gesmeer, sodat dit demokraties lyk, en af en toe is daar ‘n hofuitspraak teen die Zupta-bewind, om die skyn van ‘n regstaat te handhaaf.

Intussen is die diktatuur besig met grondhervorming, en word daar van grondonteiening sonder vergoeding gepraat. Daar word gepraat van nasionalisering van bepaalde instellings, en die Reserwebank is nou op die voorpunt. Waarskynlik omdat die Reserwebank se aandeelhouers ‘n relatiewe klein groep is, en Jan Publiek nie werklik enige direkte aanvoelbare belang by die instelling het nie. Maar sodra hy val, is dit die begin van die vallende domino’s, wat alles voor die voet gaan nasionaliseer.

Die diktatuur wil alles reguleer en beheer. Selfs kerke en predikante sal eersdaags moet registreer, en ons hoef geen twyfel daaroor te hê nie dat almal aan ‘n selfde gedragskode onderwerp gaan word, wat aanvaarbaar gaan wees vir Christen, moslem, hindoe, satanis, voorvaderaanbidder en ateïs. Dit sal die begin wees van geloofsvervolging, veral die Christene, soos wat laas gesien was agter die Ystergordyn. ‘n Hofuitspraak om die Christelike etos uit die Afrikaanse skole gehaal, het die begin van die vervolging ingelui.

Intussen word daar ook weer gepraat oor ‘n naamsverandering vir die land.  Dalk sal dit goed wees, want hierdie land is nie meer Suid-Afrika, met sy Christelike waardes, sterk ekonomie, betroubare polisiemag, veilige omgewing en leerinstellings met hoë standaarde nie.

Daarom sal Zuptazania dalk die mees beskrywende nuwe naam vir dié geografiese gebied wees.

Een voordeel wat Zuptazania tot gevolg het, is dat al hoe meer Afrikaners en ook ander blankes, vreemd begin word in die land. As selfs verlinkse joernaliste soos Max du Preez al die teiken geword het van die Gupta-gesinde Black First Land First beweging, en ’n verlinkse ekonoom soos Raymond Parsons al ander geluide maak, is dit tekenend van die ongelukkigheid wat waarskynlik baie wyer strek as wat vermoed word, maar waaroor mense nie noodwendig openlik sal praat nie, want dit is nie polities korrek nie.

Selfs swartes misdadigers in die tronke sê nou al dat die gevangenisstelsel onder apartheid beter was as wat dit nou is. So is dit die geval met elke ander departement of instelling waarop die ANC-beheerde Zupta-bewind hulle korrupte kloue gelê het.  Mense sien dit, al is hulle te bang om daaroor te praat.  Selfs sekere ANC parlementslede het nie meer vertroue in hulle eie leier nie, soos geblyk het tydens die wantrouemosie.

Daar word selfs in linkse kringe gepraat oor die moontlikheid van ‘n nuwe Kodesa, want die vorige Kodesa se mislukking kan na 23 jaar nie meer goedgepraat word nie.

Die tyd word al beter om die gedagte en uiteindelike eis vir selfbeskikking vir die Afrikaner al sterker te stel, en dit as die logiese alternatief te bemark.

Die aankondiging dat daar ‘n nuwe volksverkiesing gaan kom, is verblydend. Dalk gaan die wêreld nog verras wees oor die deelname en uitslag daarvan. As elke volksorganisasie en selfverklaarde leier bereid gaan wees om na die groter prentjie te kyk, die gety te benut en deel te neem aan die verkiesing, kan dit die begin wees van die val van die kommunistiese muur om ons.

Mag daar ‘n bruisende geesdrif en deelname vir die verkiesing kom, sodat ons Zuptazania kan agterlaat op sy eie rommelhoop.