“Voorverkiesing” vir volksverkiesing

Talle voorstelle is ontvang oor die pad vorentoe vir die Boere-Afrikanervolksraad en die Volks Verkiesing Kommissie (VVK), en gekonsolideer tot 27, en mense kan op twee volksvergaderings vir daardie voorstelle stem.

Dié nuus is gebreek deur die voorsitter van die VVK, mnr. Paul Kruger.

In ‘n verklaring wys mnr. Kruger daarop dat die ANC-bewind op 3 Oktober 1994 die International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) onderteken het, nadat hulle in April daardie selfde jaar aan bewind gekom het deur die oorgawe van die De Klerk-regering. Artikel 1 van die ICCPR bepaal: “Alle volke het die reg op selfbeskikking. Ingevolge daardie reg, bepaal volke vrylik hulle politieke status…”

Mnr. Kruger sê dit beteken dat ons die reg het om vry te wees. “Maar solank ons niks doen om onder die ANC-bewind te probeer uitkom nie, sal ons verkneg en onderdruk bly; en moet ons nie daaroor kla nie. Die Volksraad wat ons in 2011 gekies het, het die weg gevolg wat die Reg voorskryf in die verband en die lang papierspoor getrap wat getrap moes word. Nou is die bal in die hande van die volk.”

Sedert Junie 2017 het die VVK en die Volksraad landwyd volksvergaderings gehou waartydens die volk geleentheid gehad het om voorstelle in te dien oor die pad vorentoe.

Sowat ‘n honderd sulke voorstelle is ontvang, en hulle is gekonsolideer tot ‘n totaal van 27. Daardie voorstelle word uiteengesit op ‘n stembrief en hulle gaan aan die volk tot stemming voorgelê word op twee volksvergaderings: Die eerste in Bloemfontein op 12 Augustus 2017, en die laaste te Paardekraal, Krugersdorp, op 19 Augustus 2017.

Die besonderhede van die vergaderings is: Bloemfontein, 12 Augustus 2017 om 10:00 in die AP Kerksaal van die Bainsvlei-gemeente, Topsy Smith str. 1, Langenhovenpark, Bloemfontein.

Krugersdorp, 19 Augustus 2017 om 10:00 by die Paardekraalmonument-terrein, h/v Paardekraalweg en Andries Pretoriusstraat, Krugersdorp.