Verstaan ek waarvan ek verlos is?

Ef.2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Wees dood eerlik met uself! Het u ook al gewonder wanneer u die “Onse Vader” gebed bid en u kom by: “…. vergewe my my sondes soos ….”, dat u vir ‘’n breekdeel van ‘’n sekonde dink: wonder wat het ek nou vandag verkeerd gedoen?

Indien wél, is dit ‘’n duidelike aanduiding dat my sondebesef, dit waarna verlede week verwys is, nog nie oor die nodige insig en kennis beskik nie. Dan is sonde nog vir my nét daardie goed wat ek doen, maar nie ook die aard van myself nie. Daardie aard waarna Dawid verwys is Ps. 38 (berymd) as hy sê dat die sonde aan hom so afstootlik is, dat sy geliefdes op ‘n afstand van hom af bly staan.

Hoe nader, hoe intenser ons kan beleef wat Dawid beleef het, hoe meer verstaan ek wat Christus se offer vir my beteken! Nou is dit nie maar ‘n stukkie kognitiewe kennis wat redelik is en wat ek wel aanvaar en glo nie, maar ’n intense belewenis van dankbaarheid! Wanneer ek ‘n wéérsin in myself begin kry oor wie ek regtig is (buite Christus se genade), begin die opregtes waardering vir my verlossing. Wanneer ek nie aan myself met ’n tang wil vat nie, maar Christus het sy léwe daarvoor gegee, ontwaak daar ‘n nuwe proses is my. (Volgende week meer hieroor).

Hierdie proses om deur middel van die Woord en wet na myself te soek, te ondersoek, kom ek daagliks tot nuwe dieptes van ellende en word my begrip van my verlossing meer en meer konkreet in my lewe! Weet ek al meer waarvan ek verlos is!

O Ewige Vader wees my sondaar genadig! Amen.