Stellenbosch dus tog Engels?

Die Universiteit van Stellenbosch gaan waarskynlik tog ‘n Engelsmedium instelling word na jare van stryd om dit as ‘n Afrikaanse universiteit te behou.

Dit blyk nadat ‘n vertroulike gesprek oor die universiteit se taalbeleid tussen die reeds omstrede rektor, prof. Wim de Villiers, en ‘n raadslid uitgelek het en nou in die hof kan draai.

Die Gelyke Kanse Inisiatief het hofstukke geliasseer en daarin blyk dit dat prof. Wim de Villiers reeds in 2015 aan die raadslid gesê dat dit die “maklikste opsie” sou wees as alle onderrig aan die US in Engels plaasvind.

Prof. De Villiers wou skynbaar kontak met die rektor van Tukkies maak om by dié vas te stel hoe hulle dit reggekry het om daardie beleid sonder slag of stoot te implementeer.

Reeds van die begin van die jaar is Stellenbosch nie meer net ‘n Afrikaanse universiteit nie, aangesien die nuwe taalbeleid bepaal dat hy veeltaligheid nastreef en dat toegang vir studente wat Engels praat, “verbeter” sal word.