Spesiale jurie oor Russiese inmenging

In die ondersoek na moontlike Russiese inmenging in die presidentsverkiesing van Amerika, het die voormalige FBI direkteur wat aangestel is om die ondersoek te lei, ’n spesiale jurie aangewys vir die verhoor.

Met die aanwys van ’n spesiale jurie kom die ondersoek in ’n nuwe fase wat tot ernstige gevolge kan lei.

Met die nuwe fase bestaan die moontlikheid dat die voormalige FBI direkteur, Robert Mueller, getuienis onder eed kan plaas tydens ondervraging.

Hy beskik dus oor die mag om mense te dagvaar om in die saak te getuig en ondervra te word, terwyl die spesiale jurie moet bepaal wat die status van elke getuie sal wees na die verhoor.

Dit beteken dat mense wat deur die jurie skuldig bevind is, aangekla mag word en deur ’n federale hof se regter verhoor kan word.

Robert Mueller word allerweë beskou as ’n eerlike, uiters verantwoordelike en toegewyde persoon wat te alle tye onpartydig optree.

Die moontlikheid bestaan dat verskeie Republikeine wat betrokke was by die Trump verkiesingsveldtog, en wat met Russe in kontak was tydens die verkiesingsveldtog, ernstig vervolg kan word.

Foto – Robert Mueller