Sal Kelly die Wit Huis regruk?

Gedurende die afgelope ses maande van Republikeinse bewind in Amerika, was die Wit Huis deur vele krisisse en is talle aangestelde personeel afgedank terwyl ander uit eie beweging besluit het om eerder pad te gee.

Die pas aangestelde oud weermag offisier, John Kelly, is die nuwe stafhoof wat orde moet herstel in die Wit Huis waar daar tot hede ernstige wrywing, wantroue en selfs verraad teenoor die president waargeneem is.

Kelly is bekend daarvoor dat hy nie skroom om met enige iemand te verskil nie, en spreek hom gewoonlik duidelik uit oor wat sy siening is.

As senior weermag offisier was hy ’n hoog geëerde militaris met baie ervaring, maar beskik oor bitter min politieke kennis, wat gelykstaan aan sy president.

Kelly het tydens sy weermag dienstyd wyd beweeg, wat hom ook alombekend gemaak het onder lede van die Amerikaanse Kongres, waarvan talle ook sy vriende geword het.

Die lekkasie van inligting na die media, is nog nie beëindig nie, en voor dit nie gestop word nie, gaan die onderlinge wantroue nie uit die weg geruim word nie.

Of dit alles voldoende is om die Wit Huis weer tot ’n ordelike instelling te beweeg, is ’n vraag wat slegs deur tyd beantwoord kan word.

Foto – John Kelly