SA studente nie gereed vir hoër onderwys

In ‘n studie word aangetoon dat slegs meer as die helfte van die studente wat hoër onderwysinstellings betree, gereed is vir die oorgang van skool na tersiêre onderwys.

Dit is ‘n toename van 8% sedert 2016 se opname.

Volgens opvoedkundiges wat die studie ondersteun is dit die rede waarom 47% studente wat studies begin nooit hul graad behaal nie.

Prof Wayne Hugo meld dat die groot probleem te vinde is by skool standaarde wat nie tred hou met universiteitsvlakke nie.

Die onderwysdepartement wat jaarliks slaagvereistes verminder en onbekwame onderwysers aanstel, moet direk verantwoordelik gehou word vir die situasie.